Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Umowa na termomodernizację podpisana

Zamieszczony Data publikacji 09.12.2013
W Kołobrzegu podczas konferencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie pt. „EKOfundusze – szansą rozwoju województwa zachodniopomorskiego”, szef zachodniopomorskich policjantów insp. Jarosław Sawicki podpisał umowę na termomodernizację 23 obiektów garnizonu zachodniopomorskiego. Umowa opiewa na kwotę ponad 54 000 000 zł.

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie brała udział w konkursie w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS) składając projekt pod nazwą „Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie ”. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek ocenił pozytywnie i umieścił w projekcie listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania zatwierdzonej przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek został przekazany do Ministra Spraw Wewnętrznych celem zatwierdzenia i akceptacji. Również tu znalazł on poparcie. Dzięki temu Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie otrzymała dofinansowanie na termomodernizację 23 obiektów służbowych KWP w Szczecinie. Dofinansowanie opiewa na kwotę prawie 52 000 000 zł. Program będzie realizowany w latach 2014-2015.

Obejmuje on prace termomodernizacyjne w 23 obiektach Policji (niektóre obiekty posiadają kilka odrębnych budynków). Zakres prac to: modernizacja oświetlenia, ocieplenie ścian, wymiana okien, wymiana drzwi, oraz kompleksowa modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki temu zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na zmniejszeniu emisji tlenku węgla do atmosfery. Tym samym warunki pracy zachodniopomorskich policjantów w znacznym stopniu ulegną poprawie.

Dziś w Kołobrzegu podczas konferencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jarosław Sawicki oraz Pani Małgorzata Skucha Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisali umowę dotyczącą przekazania środków na powyższą inwestycję.

Źródło: KWP w Szczecinie

 
powrót
drukuj