Siedmiu policjantów odznaczonych medalem ''Za Zasługi Dla Obronności Kraju''

Data publikacji: 19.12.2013

Starosta Powiatu Lublinieckiego Joachim Smyła podczas posiedzenia Zarządu Rady Powiatu, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, odznaczył siedmiu policjantów medalem ''Za Zasługi Dla Obronności Kraju''. O nadanie odznaczeń wnioskował Starosta Lubliniecki. Wśród odznaczonych znaleźli się komendant lublinieckiej jednostki oraz jego zastępca.

Srebrny medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”:

  • mł. insp. Piotr Sikorski – I zastępca komendanta powiatowego Policji w Lublińcu

Brązowy medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”:

  • mł. insp. Rafał Kuter - komendant powiatowy Policji w Lublińcu.

  • podinsp. Artur Wilczyński – naczelnik Wydziału Prewencji,

  • podkom. Marek Wręczycki – zastępca naczelnika Wydziału Prewencji,

  • podkom. Wiesław Macherzyński – pełnomocnik komendanta do spraw ochrony informacji niejawnych,

  • asp. Dariusz Koziński – specjalista zespołu dyżurnych Wydziału Prewencji,

  • asp. sztab. Sebastian Michoń – asystent Wydziału Prewencji.

Medal za zasługi dla obronności kraju, jakimi wyróżnieni zostali policjanci stanowi uznanie dla osób, przyczyniających się poprzez swoją pracę lub działalność, do rozwoju i umocnienia obronności kraju.

Źródło: KWP w Katowicach