Policjanci przygotowują się do misji w Kosowie

Data publikacji: 07.01.2014

Jednostka Specjalna Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach 22 zmiany kontyngentu pokojowego w kosowskiej Mitrovicy, rozpoczęła dziś ćwiczenia zgrywające w słupskiej szkole Policji.

http://slupsk.szkolapolicji.gov.pl/aktualnosci/2014/20140107/z01.jpgOrganizację i administrację misji prowadzi Unia Europejska. Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest mł. insp. Paweł Kurowski, a jego zastępcą – nadkom. Adrian Klejner. Tak jak w poprzednich rotacjach, również i teraz w składzie znajdują się kobiety. Do misji przygotowuje się 113 policjantów i 4 policjantki, które pełnić będą funkcje szefa logistyki, pomocnika szefa kompanii, oficera dyżurnego oraz pielęgniarki. 

W trakcie miesięcznych zajęć policjanci będą ćwiczyć m.in. blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami są m.in. konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą. 

Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.