Informacyjny Serwis Policyjny

Polacy o monitoringu wizyjnym

Zamieszczony Data publikacji 09.01.2014
Pod koniec zeszłego roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało kompleksowe przepisy regulujące kwestie monitoringu wizyjnego. Zasady rejestracji obrazu oraz prawa osób, które są monitorowane zostaną unormowane w ustawie. W celu poznania opinii Polaków na temat tej problematyki, w czasie prac nad założeniami do ustawy zleciliśmy przeprowadzenie badania społecznego w zakresie postaw i potrzeb obywateli dotyczących monitoringu. Jak wynika z badania Polacy uważają monitoring za rozwiązanie znacznie poprawiające bezpieczeństwo, jednak zdecydowana większość z nas twierdzi, że niezbędne są przepisy regulujące te kwestie.

Polacy uważają, że monitoring zwiększa ich bezpieczeństwo. 77 proc. dorosłych mieszkańców Polski czuje się bezpieczniej, jeśli przestrzeń publiczna, w której przebywają jest objęta monitoringiem. Podobny odsetek (73 proc.) Polaków deklaruje, że czuje się bezpieczniej jeśli miejsce zamieszkania jest dodatkowo chronione przy użyciu kamer. Minister Bartłomiej Sienkiewicz zapowiadając ustawę o monitoringu wizyjnym wielokrotnie podkreślał, że celem regulacji jest nie jego likwidacja, lecz nadanie mu pewnych ram prawnych i cywilizowanego kształtu. Podobne zdanie na temat tej problematyki ma zdecydowana większość z nas. 

Rys. 1  czy Pan/Pani czuje się, bądź czułby się/czułaby się bezpieczniej, jeśli Pana/Pani miejsce zamieszkania jest/byłoby dodatkowo chronione przy użyciu monitoringu wizyjnego?


Aż 91 proc. ankietowanych stwierdziła, że kwestia monitoringu powinna być uregulowana prawnie.  W tej sprawie panuje pełna zgodność. Ankietowani – niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy wielkości miejscowości w której żyją – zgodnie twierdzą, że taka ustawa powinna powstać. 

Rys. 2 W Polsce nie ma obecnie dokumentu prawnego, który regulowałby zasady monitorowania przestrzeni publicznej. Czy Pana/Pani zdaniem kwestia monitoringu wizyjnego powinna być uregulowana prawnie? 

Jedną z ważniejszych zmian, którą wprowadzi ustawa będzie obowiązek oznaczania przestrzeni objętej monitoringiem. 65 proc. mieszkańców Polski uważa, że wprowadzenie takiej konieczności jest niezbędne. Za obowiązkiem takiego oznakowania najczęściej opowiadają się ludzie w przedziale wiekowym 35-44, z miast do 49 tys. mieszkańców. 

Rys. 3 Czy Pana/Pani zdaniem przestrzeń objęta monitoringiem wizyjnym powinna być oznakowana? 

Podczas badania zapytano także ankietowanych na temat ewentualnej możliwości zamieszczania w internecie nagrań uczestników zajścia lub przestępstwa w celu ustalenia tożsamości sprawcy. Większość ankietowanych (65%) uważa, że poszkodowane osoby prywatne powinny mieć taką możliwość. Z kolei 30% ankietowanych się na to nie zgadza, wśród nich jest więcej kobiet.

Rys. 4 Na ile się Pan/i zgadza na to, aby poszkodowane osoby prywatne miały możliwość zamieszczania w Internecie filmów z nagraniami uczestników zajścia lub przestępstwa w celu ustalenia tożsamości sprawcy?


***

Badanie zostało zrealizowane w październiku 2013 r. przez Grupę IQS na zlecenie MSW metodą CATI na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (wiek 18+, N=1000)

Podczas badania zapytano także ankietowanych na temat ewentualnej możliwości zamieszczania w internecie nagrań uczestników zajścia lub przestępstwa w celu ustalenia tożsamości sprawcy. Większość ankietowanych (65%) uważa, że poszkodowane osoby prywatne powinny mieć taką możliwość. Z kolei 30% ankietowanych się na to nie zgadza, wśród nich jest więcej kobiet.

Zobacz także: MSW przygotowało przepisy o monitoringu wizyjnym

Źródło: msw.gov.pl

 
powrót
drukuj