Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Policyjny e-dziennik na potrzeby policyjnego kształcenia zawodowego

Zamieszczony Data publikacji 13.01.2014
Autorska wersja elektronicznego dziennika zajęć testowana jest w słupskiej Szkole Policji. Program stworzono specjalnie na potrzeby policyjnego kształcenia zawodowego. Autorem aplikacji jest wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego podkom. Marcin Kupiec.

E-dziennik działa na zasadzie strony internetowej wspartej skryptowym językiem programowania php oraz javascript i realizującej polecenia języka mysql. Narzędzie obsługuje relacyjną bazę danych, w której gromadzone są informacje na temat: słuchaczy, ocen, obecności, wydarzeń oraz użytkowników.

Aplikacja jest wciąż rozwijana, a w obecnym kształcie umożliwia między innymi:
- bezpieczne logowanie zarejestrowanych użytkowników, podczas którego hasła przesyłane są w formie zaszyfrowanej; 
- rejestrację kompani, plutonów, użytkowników; 
- edycję informacji i wprowadzanie zmian; 
- zapisywanie obecności, ocen, zdarzeń, tematów, planów zajęć; 
- poprawę frekwencji (przez uprawnione osoby), ocen, zdarzeń, tematów; 
- przedstawianie diagramów statystycznych; 
- zmianę przez użytkowników hasła. 

Aby móc korzystać z narzędzia należy się zalogować. Każdy użytkownik ma określony status (nauczyciel, dowódca, kontrolujący, administrator, planowanie), który pozwala na dostęp tylko do określonych treści. Warto zaznaczyć, iż żaden wpis do e-dziennika nie jest anonimowy. Wpisy dotyczące obecności, ocen, tematów, wydarzeń przypisane są użytkownikowi, który je wprowadził.

Informacje gromadzone w prezentowanej bazie danych mają charakter trwały, mogą być codziennie exportowane i przechowywane na elektronicznych nośnikach danych. W przypadku awarii mogą być odtwarzane na innym serwerze. Obecnie trwają prace nad możliwością drukowania treści w postaci papierowej oraz archiwizowania danych w formatach niezależnych od prezentowanej platformy.

Szkoła Policji w Słupsku już 2011 roku testowo wprowadziła na pewien okres korzystanie z e-dziennika. W ramach szkolenia zawodowego podstawowego, w jednej z kompanii równolegle prowadzone były dwa dzienniki: w wersji papierowej i elektronicznej. Zebrane wtedy doświadczenia pozwoliły na opracowanie obecnej formuły aplikacji. Testy e-dziennika stworzonego w Słupsku prowadzone są również w Szkole Policji w Katowicach oraz w Centrum Szkolenia Policji Legionowie.

Źródło: SP w Słupsku

 
powrót
drukuj