Porozumienie o współpracy Policji ze Służbą Więzienną

Data publikacji: 13.01.2014

Komendant Główny Policji i Dyrektor Generalny Służby Więziennej podpisali porozumienie o współpracy. Ma ona polegać na przekazywaniu informacji o osobach z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

13 stycznia Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Włodarski  podpisali porozumienie o współdziałaniu w zakresie przekazywania informacji o osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
 
Współpraca ma polegać na przekazywaniu Policji przez Służbę Więzienną informacji o osobach skazanych, wobec których planowane jest wystąpienie z wnioskiem do sądu o uznanie za osobę stwarzającą zagrożenie, a także informacji o wydaniu przez sąd postanowienia o uznaniu osoby za stwarząjąca zagrożenie i zastosowaniu wobec niej nadzoru prewencyjnego lub umieszczeniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym albo postanowienia, że osoba nie stwarza zagrożenia.

Porozumienie reguluje ponadto zasady bieżącego współdziałania oraz powołanie wspólnych grup do realizacji określonych zadań.