Nowa Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie

Data publikacji: 07.02.2014

7 lutego br. oficjalnie do użytku została oddana nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Inwestycja kosztowała blisko 6,2 mln zł.

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie obejmuje obszar o powierzchni 909 km2. W 2013 r. 78 policjantów czuwało nad bezpieczeństwem mieszkańców 6 gmin ( Włoszczowy, Krasocina, Kluczewska, Secymina, Radkowa oraz Moskorzewa). Główny budynek włoszczowskiej Policji przed modernizacją miał 633 m2 powierzchni użytkowej. Powierzchnia zabudowy była zbyt mała w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Nie była również zgodna z obowiązującymi przepisami dla budynku użyteczności publicznej i dla obiektu służbowego Policji.

Modernizacja istniejącego już budynku oraz budowa nowego skrzydła nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Urzędu Gminy we Włoszczowie oraz wszystkich gmin powiatu włoszczowskiego, które służyły nie tylko wsparciem finansowym, ale również dobrą radą w trakcie realizacji całej inwestycji.

Realizacja inwestycji modernizacji budynków przeprowadzona była w ramach „Programu standaryzacji komend i posterunków Policji”. Wszystkie nowe pomieszczenia włoszczowskiej komendy spełniają rygorystyczne normy tego programu.

***


Program standaryzacji komend i komisariatów Policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów.

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest Komendant Główny Policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

Źródło: KWP w Kielcach