Informacyjny Serwis Policyjny

Nowy program nauczania dla biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Zamieszczony Data publikacji 12.02.2014
12 lutego 2014 r. weszła w życie decyzja Komendanta Głównego Policji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Realizację programu kursu powierzono Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Zakres tematyczny kursu

  • Interdyscyplinarność wiedzy i umiejętności biegłego
  • Czynności prowadzone na miejscu zdarzenia z udziałem biegłego
  • Ekspertyza kryminalistyczna
  • Fotografia kryminalistyczna
  • Biegły w procesie karnym

Kryteria formalne, jakimi powinni odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

  • policjant, który ukończył szkolenie zawodowe podstawowe, pełni służbę w CLKP, LK KWP (KSP), szkole policyjnej lub WSPol w Szczytnie i spełnia wymagania określone odrębnymi przepisami dotyczącymi otrzymywania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych,
  • pracownik Policji, który zatrudniony jest w CLKP, LK KWP (KSP), szkole policyjnej lub WSPol w Szczytnie i spełnia wymagania określone odrębnymi przepisami dotyczącymi otrzymywania uprawnień do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Utraciła moc decyzja nr 65 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla kandydatów na ekspertów kryminalistyki (Dz.Urz. KGP Nr 4, poz. 32).

Zobacz więcej.

 
powrót
drukuj