Rozpoczął się V Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej im. podkom. Andrzeja Struja

Data publikacji: 12.02.2014

W Warszawie rozpoczął się V Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja o Puchar Komendanta Głównego Policji. Do turnieju zgłosiło się aż 41 drużyn nie tylko policyjnych, ale także wystawionych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Żandarmerię Wojskową, Straż Marszałkowską. Międzynarodowy charakter turnieju podkreśla obecność drużyn z Węgier, Mołdawii i Litwy.

Zawody są wyrazem pamięci funkcjonariuszy o ich tragicznie zmarłym  koledze – podkom. Andrzeju Struju z Wydziału Wywiadowczo-patrolowego Komendy Stołecznej Policji.

- Podkomisarz Andrzej Struj jest pośród nas dzięki turniejowi jego imienia. To wyraz pamięci i czci oddanej dzielnemu policjantowi – powiedział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podczas uroczystego otwarcia imprezy. Komendant podziękował również tym wszystkim, którzy swoją pracą, staraniami i poświeceniem przyczynili się do zorganizowania turnieju.

Zobacz więcej.