Informacyjny Serwis Policyjny

Kampania MSW przeciw rasizmowi

Zamieszczony Data publikacji 13.03.2014
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczyna kampanię Racism. Say it to fight it (Rasizm. Walczę, nie milczę). Akcja skierowana jest do cudzoziemców, dlatego uruchomiona została wielojęzyczna strona internetowa. Do cudzoziemców trafią również ulotki. Informacje o kampanii będą rozpowszechniane na plakatach, billboardach oraz citylightach. Ulotki i plakaty będą też dostępne w jednostkach Policji, urzędach, na uczelniach i w innych instytucjach publicznych. W realizacji kampanii z MSW współpracuje Agencja DSK.

Na stronie internetowej pod adresem www.reportracism.pl cudzoziemcy mogą znaleźć informacje, czym są przestępstwa z nienawiści i jak są uregulowane w polskim prawie. Osoba, która padła ofiarą tego rodzaju przestępstwa, dowie się, jakie kroki może podjąć i czego powinna oczekiwać ze strony poszczególnych instytucji. Na stronie znajdują się również informacje, do jakich podmiotów może się zwrócić osoba będąca ofiarą takiego przestępstwa, jakie kompetencje i zadania mają te podmioty oraz jak będzie wyglądała w zarysie procedura działania organów ścigania.

Strona jest dostępna w 10 wersjach językowych: po angielsku, rosyjsku, ukraińsku, wietnamsku, polsku, arabsku, francusku, ormiańsku, chińsku i turecku.

W ramach kampanii powstał również spot, który w marcu będzie emitowany w warszawskim metrze (w wagonach i na peronach), natomiast od połowy marca do połowy kwietnia w komunikacji miejskiej w Lublinie, Szczecinie, Krakowie, Białymstoku oraz Łodzi. Billboardy i citylighty, które są elementem kampanii, pojawią się na ulicach polskich miast.

MSW będzie informowało o kampanii Racism. Say it to fight it na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku i Twitterze.

Warto podkreślić, że od 2009 r. w Policji prowadzone są szkolenia w ramach Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego, poświęcone problematyce przestępstw z nienawiści, w szczególności specyfice rozpoznawania tych przestępstw oraz postępowaniu z ofiarami. Do końca 2013 r. przeszkolono około 70 tys. funkcjonariuszy.

Kampania Racism. Say it to fight it będzie trwała do 30 czerwca br. i swoim zasięgiem obejmie cały kraj. Kampania realizowana jest w ramach projektu Imigranci wobec przestępstw z nienawiści – czyli jak skutecznie dochodzić swoich praw, dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich).

Źródło: MSW

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj