Jedyny w Polsce elektryczny radiowóz

Data publikacji: 10.03.2014

Je­dy­ny w Pol­sce elek­trycz­ny ra­dio­wóz zo­stał za­ku­pio­ny przez szcze­ciń­ską dro­gów­kę. Sa­mo­chód nie emi­tu­je do at­mos­fe­ry spa­lin ani dwu­tlen­ku węgla, jest bar­dzo cichy i pro­sty w ob­słu­dze. Został zakupiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, który od kilku lat współpracuje w Policją w ramach projektu "Ekologicznie na czterech kółkach".

140304ekologicznie6Radiowóz ma wyłącznie silnik elektryczny, dzięki czemu jest ekologiczny i o wiele tańszy w eksploatacji. Samochód na jednym ładowaniu może przejechać do 200 kilometrów. Pokonanie nim 100 kilometrów to koszt 4 złotych. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 144 km/h.


Radiowóz będzie wykorzystywany przez szczecińską drogówkę w mieście. Nie jest przeznaczony do typowych policyjnych działań, na przykład pościgów. Będzie wykorzystywany w akcjach profilaktycznych, do promowania bezpiecznego i ekologicznego zachowania w ruchu drogowym.

Źródło: KWP w Szczecinie