Informacyjny Serwis Policyjny

O restryktywnym ujęciu przesłanek „prowokacji policyjnej” – polemicznie

Zamieszczony Data publikacji 13.03.2014
W najnowszym numerze miesięcznika "Prokuratura i Prawo" ukazał się artykuł Romualda Kmiecika „O restryktywnym ujęciu przesłanek „prowokacji policyjnej” – polemicznie”.

Polemiczne rozważania dotyczą wykładni przepisów regulujących podstawę faktyczną tzw. transakcji pozornej, określanej także mianem „prowokacji policyjnej”. Mimo że tego rodzaju czynność operacyjno-rozpoznawcza może być podejmowana zarówno przed wszczęciem postępowania przygotowawczego, jak i po jego wszczęciu, w piśmiennictwie prawniczym i orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że przesłanka faktyczna transakcji pozornej wymaga osiągnięcia takiego stopnia poznania faktu przestępstwa, jaki wymagany jest dla formalnego wszczęcia postępowania karnego (art. 303 k.p.k.). Autor stara się uzasadnić tezę, że tego rodzaju wymagania są wynikiem przesadnie restryktywnej wykładni art. 19 a ust. 1 ustawy o Policji.

Przeczytaj artykuł.

 
Tagi: artykuł
powrót
drukuj