Prezydent podpisał nowelizację procedury karnej

Data publikacji: 17.03.2014

17 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Celem nowelizacji jest przyznanie Najwyższej Izbie Kontroli uprawnienia do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia oraz postanowienia o umorzeniu dochodzenia, w sytuacji gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez NIK.

Obecnie takie uprawnienie przysługuje jedynie inspektorowi pracy, który złożył zawiadomienie o przestępstwie. Dodatkowo, nowelizacja wskazuje, że zażalenie na wyżej wymienione postanowienia, NIK oraz inspektor pracy mogą wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl