Umorzenie dochodzenia bez podania uzasadnienia jest zgodne z konstytucją

Data publikacji: 25.03.2014

25 marca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis kodeksu postępowania karnego, który pozwala umorzyć dochodzenie bez podawania uzasadnienia, jest zgodny z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny zbadał konstytucyjność art. 325e § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Stanowi on, że postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia dochodzenia, jego umorzeniu oraz zawieszeniu nie wymaga uzasadnienia.

Skarżący, którym była osoba prywatna, złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego po tym, jak Policja umorzyła dochodzenie w sprawie gróźb karalnych kierowanych pod jego adresem. Funkcjonariusze uznali bowiem, że brak jest znamion czynu zabronionego. Nie sporządzono uzasadnienia do postanowienia. Zatwierdził je prokurator, a po zażaleniu skarżącego utrzymał je w mocy sąd.

Więcej.