Informacyjny Serwis Policyjny

Zmienią się zasady dokumentowania kontroli operacyjnej

Zamieszczony Data publikacji 28.03.2014
W Dzienniku Ustaw z 27 marca 2014 roku ogłoszono Rozporządzenie MSW z dnia 10 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów. Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Powodem zmian dotychczas obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia były istniejące, zdaniem ustawodawcy, praktyczne trudności ze stosowaniem tego aktu normatywnego. Pojawiały się zwłaszcza wątpliwości interpretacyjne dotyczące treści niektórych załączników. Rozporządzenie wejdzie w życie 10 kwietnia 2014 roku.

Zobacz także

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj