Trybunał Konstytucyjny zbada dostęp służb do billingów

Data publikacji: 01.04.2014

Przez trzy dni pełny skład Trybunału Konstytucyjnego będzie obradował nad połączonymi skargami Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego dotyczącymi dostępu służb specjalnych do billingów obywateli oraz zasad stosowania kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów. W Trybunale obecny będzie Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński.

TK zbada dwie skargi RPO Ireny Lipowicz z 2011 r. dotyczącą kontroli operacyjnej służb i skargę co do billingów. Rozpatrzy też dwa wnioski Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta, który w 2012 r. zaskarżył nieprecyzyjność zapisów o kontroli operacyjnej oraz dopuszczalność podsłuchiwania osób, których tajemnice zawodowe są prawnie chronione (m.in. adwokatów, lekarzy, dziennikarzy).

Zobacz więcej

Źródło: PAP