Policyjni wodniacy przygotowują się do służby podczas sezonu letniego

Data publikacji: 02.04.2014

Policyjni wodniacy z Warmii i Mazur już przygotowują się do służby na wodach regionu. Kolejny raz w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie tej grupy funkcjonariuszy. Napięty plan zajęć obejmował praktykę na basenie i doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego, pierwszą pomoc przedlekarską oraz teorię z zakresu problematyki wykroczeń związanych ze specyfiką pracy na wodach. Wszystko po to, aby wypoczynek mieszkańców i gości odwiedzających Warmię i Mazury był bezpieczny.

Służba policyjnych wodniaków w okresie największego natężenia turystycznego, w krainie tysiąca jezior, jest niezbędna. Dlatego policjanci, priorytetowo traktując wakacyjne bezpieczeństwo mieszkańców regionu, jak i turystów, współdziałają z innymi służbami. Do zadań patroli wodnych należą między innymi kontrolowanie organizatorów imprez na wodach i terenach przywodnych w zakresie spełniania warunków bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas ich trwania, zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zachowaniom mogącym stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszających porządek publiczny na wodach i terenach przywodnych. Jednak zadaniem najważniejszym jest zapobieganie wypadkom i, jak tylko będzie taka potrzeba, ratowanie ludzi.

Praktyka pokazuje, że doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę na wodach Warmii i Mazur przynosi oczekiwane skutki. Najbardziej wymiernym efektem tego jest życie około 60 osób uratowanych przez nich od 2010 roku.

Podobnie jak na drogach regionu, tak i na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, od kilku lat funkcjonuje „Wojewódzka koordynacja służby na drodze wodnej systemu Wielkich Jezior Mazurskich”. Taki nowatorski sposób zorganizowania służby policyjnych wodniaków, utworzenie patroli pełniących służbę od świtu do zmierzchu na terenie jezior powiatów węgorzewskiego, giżyckiego, mrągowskiego i piskiego, jak podsumowują policjanci, przyczyniło się m.in. do: zwiększenia częstotliwości przebywania patroli na danym odcinku szlaku, szybszej reakcji na zdarzenie i szybszego podjęcia działań ratunkowych. W 2012 roku tylko policjanci pełniący służbę w tym systemie skontrolowali prawie 800 sterników, około 700 przebadano na obecność alkoholu w organizmie, zatrzymali 3 nietrzeźwych sterników, odnotowali ponad 300 wykroczeń skutkujących mandatami i skierowaniem wniosków do sądu. Policjanci ci uczestniczyli także w 5. akcjach ratowniczych i uratowali 8 osób. Co najważniejsze, na jeziorach objętych wojewódzką koordynacją służby na drodze wodnej Systemu Wielkich Jezior Mazurskich, w miejscu i czasie pełnienia służby przez policjantów, do tej pory nie odnotowano przypadków utonięcia osób.

W sumie do służby na wodach Warmii i Mazur przygotowanych jest około 40 wyspecjalizowanych policjantów, którzy na co dzień tradycyjnie już będą wspierani przez policjantów Oddziału Prewencji Policji oraz pracowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR), Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Straży Pożarnej, Straży Rybackiej, Staży Leśnej, Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, Żandarmerii Wojskowej, Straży Gminnych (Miejskich), Polskiego Czerwonego Krzyża.

Policjanci mają do dyspozycji 25 łodzi: 20 ciężkich kategorii R-2, 5 lekkich kategorii R-3 oraz poduszkowiec. W tym roku w Komisariacie Policji w Mikołajkach służbę rozpocznie szybka i nowoczesna łódź motorowa Sportis S-6200/K pozyskana przez KGP ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: KWP w Olsztynie