Współpraca WSPol z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

Data publikacji: 04.04.2014

4 kwietnia 2014 r. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie podpisała porozumienie z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach dotyczące współpracy w zakresie kształcenia dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą.

W ramach porozumienia, WSPol zobowiązała się przyjąć w roku akademickim 2014/2015 maksymalnie trzy osoby wskazane przez Fundację na studia niestacjonarne bez ponoszenia opłat za czesne lub na studia stacjonarne i zapewnić bezpłatne miejsce w akademiku na terenie uczelni. WSPol zobowiązała się także sfinansować koszty ich kształcenia.