Ćwiczenia "STRZYŻÓW 2014"

Data publikacji: 23.04.2014

23 kwietnia br. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wiśniowej w powiecie strzyżowskim odbyły się ćwiczenia dowódczo-sztabowe pod kryptonimem "Strzyżów 2014" przygotowane przez starostwo powiatowe, zespół opieki doraźnej oraz strzyżowskich policjantów i strażaków.

W ćwiczeniach wzięli udział m.in. przedstawiciele powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Zespołu Pomocy Doraźnej ZOZ w Strzyżowie, a także uczniowie VI klasy ze Szkoły Podstawowej w Wiśniowej, którzy wcielili się w rolę pozorantów.

Ćwiczenia rozpoczęły się około godz. 11. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie przyjął od nieznanej osoby telefoniczne zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego w budynku hotelowym, w którym zostali umieszczeni uchodźcy z jednego z krajów objętego działaniami wojennymi. Uruchomione zostały procedury przewidywane w sytuacji zamachu terrorystycznego. Zadaniem policjantów było: dokonanie oceny sytuacji i zagrożenia, wykorzystanie możliwych w pierwszym rzucie sił i środków oraz wsparcie innych służb ratowniczych i podmiotów pozapolicyjnych, dokonanie przeszukania budynku i rozpoznanie stanu zagrożenia, wyznaczenie i izolacja rejonu zagrożonego wybuchem, ewakuacja osób z budynku zagrożonego wybuchem, udzielenia pomocy rannym, ochrona mienia pozostawionego przez ewakuowanych oraz informowanie społeczeństwa o zagrożeniu.

Źródło: KWP w Rzeszowie