Promocja oficerska w Szczytnie

Data publikacji: 07.05.2014

Już w najbliższą sobotę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbędzie się mianowanie 400 absolwentów na stopień podkomisarza Policji. W uroczystej promocji wezmą udział nie tylko przyszli oficerowie, ale także kierownictwo Komendy Głównej, komendanci wojewódzcy, komendanci szkół policyjnych, a także rodziny i najbliżsi bohaterów tej uroczystości.

Zaproszeni goście przyjadą do Szczytna już w piątek. W przededniu promocji w WSPol spotkają się komendanci wojewódzcy i szefowie szkół policyjnych. Wezmą oni udział w warsztatach poświęconych zmianom w przepisach prawa karnego materialnego i procesowego. Poprowadzi je dr Dorota Mocarska, Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji WSPol.

Tego samego dnia spotkają się również członkowie Rady Doradców Strategicznych Komendanta Głównego Policji. To gremium doradcze Komendanta będzie dyskutować na temat koncepcji rozwoju szkolnictwa policyjnego, a także o planach reaktywowania w Policji służby kandydackiej i kontraktowej.

W sobotę, w samo południe, rozpocznie się uroczysta promocja oficerska. Po jej zakończeniu rodziny policjantów wezmą udział w pikniku rodzinnym, podczas którego będzie można obejrzeć m. in. specjalistyczny sprzęt, jakim dysponują jednostki Policji z Olsztyna i Szczytna. Na pikniku będą też obecni przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, którzy przeprowadzą zbiórkę pieniędzy na rzecz swoich podopiecznych. Serdecznie zapraszamy do Szczytna!

Zobacz także