Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Powołanie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem

Zamieszczony Data publikacji 27.05.2014
19 maja br. minister sprawiedliwości Marek Biernacki powołał Radę do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy swoim urzędzie.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej, Federacji Subvenia Victima, Fundacji „Dzieci Niczyje", Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Fundacji „Pomoc kobietom i dzieciom (Rozwód, Przemoc, Głód)" oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do zadań Rady należy proponowanie rozwiązań o charakterze organizacyjno-praktycznym służących implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, a także opiniowanie przedstawianych przez Ministra Sprawiedliwości projektów aktów prawnych, opracowań i propozycji rozwiązań służących wzmocnieniu pozycji osób pokrzywdzonych przestępstwem.

 

 
powrót
drukuj