Regulamin imprezy masowej nie może decydować o odpowiedzialności karnej

Data publikacji: 29.05.2014

Odpowiedzialność karna za niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej jest niezgodna z Konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 20 maja 2014 r., który został opublikowany wczoraj w Dzienniku Ustaw.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Zakwestionowany przepis przewidywał, że popełnia wykroczenie osoba, która nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego poznanie wszystkich znamion czynu zabronionego, opisanego w art. 54 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, wymaga więc uzupełnienia przez odwołanie się do znamion czynu określonych w stosownych regulaminach, do których odsyła niekompletny przepis karny. Postanowienia regulaminów nie należą natomiast do przepisów powszechnie obowiązujących w rozumieniu art. 87 ust. 1 Konstytucji. Tymczasem nakazy lub zakazy, których niewykonanie ustawodawca chce poddać penalizacji, powinny zostać określone w rozporządzeniu lub akcie prawa miejscowego, w sposób respektujący zasadę proporcjonalności.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, art. 54 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”, utraci moc obowiązującą z dniem 29 maja 2015 r.

Źródło: www.trybunal.gov.pl