VI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych

Data publikacji: 09.06.2014

W Szkole Policji w Pile odbył się VI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych. Wśród 25 drużyn z całej Polski zwyciężyli uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. Zwycięzcy uhonorowani zostali pucharem ufundowanym przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego. Otrzymali też dyplomy i nagrody rzeczowe.

Do rywalizacji o tytuł najlepszej klasy policyjnej stanęło 25 drużyn wyłonionych podczas ogólnokrajowych eliminacji. Byli wśród nich uczniowie z Białego Boru, Bujn, Czarnkowa, Częstochowy, Elbląga, Gościny, Gromnika, Górowa Iławeckiego, Jarocina, Katowic, Komornicy, Legnicy, Malborka, Ostrołęki, Poznania, Piły, Prószkowa k. Opola, Skwierzyny, Słupska, Solca nad Wisłą, Wojsławic, Wronia i Żor.

Na początku zmagań uczniowie wzięli udział w teście umiejętności strzeleckich i teście wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Musieli też w jak najkrótszym czasie pokonać tor przeszkód.

Wieczorem przyszedł czas na odpoczynek po dniu pełnym wrażeń. Uczniowie mieli do wyboru udział w „Meandrach kryminalistyki”, czyli zajęciach przygotowanych przez wykładowców Zakładu Służby Kryminalnej, bądź wycieczkę na pilskie lotnisko, gdzie mogli zasiąść za sterami samolotu myśliwsko - bombowego SU 22, obejrzeć wojskowe pojazdy, a nawet przejechać się jednym z nich.

Drugiego dnia turnieju uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o Policji. Musieli wykazać się nie tylko znajomością historii i współczesnej struktury organizacyjnej naszej formacji, ale też wiedzą o obowiązkach i uprawnieniach policjanta, zasadach użycia broni palnej i środków przymusu bezpośredniego, a także zagadnieniach związanych z etyką funkcjonariusza Policji.

Po zaciekłej rywalizacji zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku. Drugie miejsce zajęli uczniowie z XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, a trzecie - reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.