Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Posiedzenie Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości

Zamieszczony Data publikacji 12.06.2014
11 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej kadencji Rady ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, powołanej 19 maja br.

Głównym tematem posiedzenia była kwestia implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, która stanowi najistotniejsze zadanie Rady obecnej kadencji.

Ponadto Rada omówiła kwestie związane polskim udziałem w realizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Francji projektem „Ewaluacja pozycji pokrzywdzonego przestępstwem”, który zakłada m.in. szersze uwzględnianie sytuacji ofiary przestępstwa w procesie podejmowania decyzji w postępowaniu karnym.

Członkowie kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawili także informacje związane ze stanem prac nad projektem ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym oraz dotyczące proponowanych zmian w obszarze kompensaty przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości jest organem doradczym i liczy 12 członków reprezentujących instytucje odpowiedzialne za kontakt i pomoc ofiarom przestępstw. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach.

Obok Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna, w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Prokuratury Generalnej, Policji, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz przede wszystkim organizacji pozarządowych, zajmujących się udzielaniem pomocy ofiarom przestępstw.

 

Źródło: ms.gov.pl

 
powrót
drukuj