Informacyjny Serwis Policyjny

Rekrutacja do Policji Konnej

Zamieszczony Data publikacji 25.06.2014
Zachodniopomorska Policja poszukuje policjantów chętnych do służby w Referacie Przewodników Psów Służbowych i Konnym Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie.

Wymagania niezbędne:

Kandydat lub kandydatka powinien(a):

  1. posiadać podstawowe umiejętności jeździeckie, określone w programach doskonalenia zawodowego dla jeźdźców i koni;
  2. wyrazić pisemną zgodę na pełnienie służby z użyciem konia;
  3. odznaczać się dobrą sprawnością fizyczną;
  4. mieć dobry stan zdrowia;
  5. posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzętami.

Wymagania pożądane - uprawnienia do kierowania pojazdami powyżej 3,5 tony.

Do obowiązków kandydatów na jeźdźców należy w szczególności:

  1. pełnienie służby konno na zasadach określonych w przepisach w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym;
  2. realizowanie ćwiczeń utrzymujących sprawność użytkową koni;
  3. dbanie o dobrostan i kondycję fizyczną koni, a także o b) stajnie poprzez utrzymywanie ich w czystości i właściwym stanie użytkowym oraz konserwowanie rzędu jeździeckiego;
  4. doskonalenie umiejętności z taktyki i techniki używania koni w służbie;
  5. wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem koni.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00, pod Nr tel. 91 82 12 060/res. 78 12 060 lub w sekretariacie Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie pod Nr tel. 91 82 12-055/res. 78 12 055.

 
powrót
drukuj