Informacyjny Serwis Policyjny

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Zamieszczony Data publikacji 16.07.2014
Prezentujemy Analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych Policji w roku 2013 przygotowaną przez Wydział Ochrony Pracy Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

Analiza została opracowana na podstawie materiałów własnych oraz analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby/ pracy przesłanych z komend wojewódzkich (stołecznej) Policji, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Wyższej Szkoły Policji, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz szkół Policji.

 
powrót
drukuj