Informacyjny Serwis Policyjny

Projekt MSW w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej

Zamieszczony Data publikacji 21.07.2014
21 lipca br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wzoru karty daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy albo wniosek o udzielenie azylu, albo korzystają z ochrony czasowej.

Projektowane zmiany mają na celu wyłącznie dostosowanie przepisów aktu wykonawczego do przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach.

Zobacz treść rozporządzenia.

 
powrót
drukuj