Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie z sprawie zmian w KPK

Zamieszczony Data publikacji 11.08.2014
W dniach 7-8 sierpnia 2014 r. w Szkole Policji w Pile odbyła się I edycja szkolenia z zakresu zmian w procedurze karnej pn. „Nowy model postępowania przygotowawczego oraz sądowego w świetle przepisów ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw”.

Zajęcia prowadził Janusz Śliwa – prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz dr hab. Sławomir Steinborn – profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Przedsięwzięcie jest realizacją jednego z zadań zespołu do spraw monitorowania i wdrażania w Policji zmian w procedurze karnej, powołanego przez Komendanta Głównego Policji w dniu 30 kwietnia 2014 roku decyzją nr 170. Jest też rezultatem opracowanej w maju 2014 roku przez zespół koncepcji szkoleniowej, która zakłada wyłonienie wśród funkcjonariuszy Policji wykonujących zadania w zakresie prowadzenia lub nadzorowania czynności w ramach postępowań przygotowawczych grupy tzw. liderów. Grupę stanowią osoby wskazane przez komendantów wojewódzkich/ stołecznego Policji, nauczyciele wytypowani przez komendantów szkół policyjnych, przedstawiciele biur KGP wskazani przez dyrektorów do przeszkolenia w ramach pierwszych edycji doskonalenia zawodowego. Następnie zadaniem tej grupy będzie organizacja szkoleń w poszczególnych garnizonach (zarządach), we współpracy z przedstawicielami prokuratury, przeznaczonych dla policjantów realizujących zadania z zakresu czynności dochodzeniowo-śledczych i wykrywczych w procesie karnym.

Przedsięwzięcie zakłada omówienie m.in. głównych kierunków zmian w postępowaniu karnym, praw i obowiązków stron, zmian w zakresie środków przymusu procesowego oraz trybów konsensualnych, nowego modelu postępowania przygotowawczego, postępowania dowodowego w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem I instancji.

Druga edycja szkolenia planowana jest w Szkole Policji w Katowicach we wrześniu br.

 
Tagi: szkolenie, KPK
powrót
drukuj