Data publikacji: 12.09.2014

Wczoraj oficjalnie oddano do użytku nowoczesny budynek Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce. To kolejny obiekt wybudowany w ramach środków pochodzących m.in. z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.

Dotychczasowa siedziba Komendy Miejskiej w Ostrołęce mieściła się przy ul. Kościuszki. Budowę nowego obiektu przy ulicy ul. Korczaka 16 rozpoczęto w 2010 roku, a zakończono w czerwcu 2014. Podczas wczorajszej uroczystości Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski i Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Stanisław Szcześniak podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowej komendy.

- Służba w odpowiednich warunkach będzie ważnym elementem tworzenia bezpieczeństwa państwa i będzie skutkowała poprawą funkcjonowania Policji, szczególnie w wymiarze konkretnej społeczności – powiedział podczas uroczystości gen. insp. Marek Działoszyński.

Nowy budynek składa się z dwóch obiektów: biurowo-administracyjnego oraz garażowo-gospodarczego. W budynku administracyjno-biurowym znajdują się pokoje biurowe, sale odpraw, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W piwnicy budynku zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz strzelnicę. W drugim budynku mieszczą się garaże, pomieszczenia dla psów policyjnych, pomieszczenia gospodarcze i techniczne stacji obsługi transportu. Komenda została wyposażona w elementy identyfikacji wizualnej komend i komisariatów Policji przyjęte w ramach programu standaryzacji czyli m.in. w nowe logo oraz tablice informacyjne.

Inwestycja kosztowała ponad 41 mln zł. Budżet wynosił ponad 37 mln zł, w tym ponad 13 mln pochodziło z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Urząd Miasta w Ostrołęce oraz Starostwo Powiatowe w Ostrołęce dofinansowały inwestycję kwotą ponad 2 mln zł.