Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Prace nad koncepcją działań profilaktycznych Policji

Zamieszczony Data publikacji 23.09.2014
22 września br. rozpoczął prace zespół ekspercki Komendanta Głównego Policji, który ma za zadanie opracowanie „Koncepcji działań profilaktycznych Policji”. Prace zespołu nadzoruje dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP insp. Marek Walczak, a przewodniczy mu pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi insp. Grzegorza Jach.

Gościem specjalnym spotkania była dyrektor Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Wrona, która przybliżyła ekspertom temat nowej perspektywy rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła".

W pracach nad koncepcją działań profilaktycznych Policji eksperci reprezentujący komendy wojewódzkie, komendę stołeczną i szkoły Policji nakreślają priorytety działań wynikające z analizy zagrożeń, debat społecznych w tym ankiety ,,Rola Policji w systemie edukacji na rzecz bezpieczeństwa", wyników ,,Polskiego badania przestępczości", kierunków wynikających z rządowych i resortowych programów, priorytetów, doświadczeń europejskich.

Składową dokumentu będą między innymi propozycje zasad i form współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, w tym uczelniami i organizacjami pozarządowymi, ale także propozycje źródeł finansowania działań profilaktycznych Policji. Nie mniej ważnym zagadnieniem jest wewnętrzny system wymiany informacji i współpracy z mediami w zakresie działań profilaktycznych Policji.

 

 
powrót
drukuj