Przed bałkańską misją

Data publikacji: 02.10.2014

Jednostka Specjalna Polskiej Policji, która pełnić będzie służbę w ramach kontyngentu pokojowego, rozpoczęła wczoraj ćwiczenia w słupskiej Szkole Policji. Przez miesiąc policyjni misjonarze będą poznawać specyfikę służby w Kosowie.

Do misji przygotowuje się 100 policjantów, w tym 3 policjantki, które pełnić będą funkcję pielęgniarki oraz dyżurnych jednostki. Misjonarze będą stacjonować w bazie w kosowskiej Mitrovicy. Ich dowódcą będzie nadkom. Krzysztof Janiszewski, a jego zastępcą - podinsp. Michał Kocot.

W trakcie miesięcznych zajęć w Słupsku policjanci ćwiczyć będą między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Ćwiczenia odbywać się będą w większości na terenie słupskiej Szkoły Policji, wybrane elementy szkolenia przeprowadzone zostaną na morskim poligonie NATO w Wicku Morskim koło Ustki. Ćwiczenia jednostki zakończą się 31 października.

Wszystkie policyjne formacje są przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed polskimi policjantami, są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.

Warto dodać, że Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach pokojowych na całym świecie.