Obrady Europolu

Data publikacji: 03.10.2014

W dniach 1-2 października br. w Rzymie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafał Łysakowski uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Europolu.

Ważnym punktem omawianym podczas posiedzenia był m.in. Cykl Polityki Bezpieczeństwa w UE w latach 2013–2017, a w szczególności kwestia możliwości finansowania działań w ramach poszczególnych priorytetów EMPACT, a także omówienie wyników oraz zaangażowanie służb poszczególnych państw członkowskich, a także stron trzecich w międzynarodowej operacji Archimedes, która była koordynowana przez Europol.

Ponadto podczas posiedzenia przedstawiciele Europolu przekazali informację dotyczącą opublikowania tzw. iOCTA, oceny zagrożenia wykorzystania internetu przez zorganizowane grupy przestępcze. Dokument ten stanowi kompleksową informację dla państw członkowskich UE w zakresie skutecznego strategicznego planowania zwalczania cyberprzestępczości i zapewnienia lepszej ochrony w internecie.

***

Zarząd Europolu to najwyższe gremium tej agendy Unii Europejskiej, składające się z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej. Do jego zadań należy podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących funkcjonowania organizacji.