Data publikacji: 09.10.2014

210 policjantów na nartach pełniło służbę na stokach w sezonie 2013/2014. W nadchodzącym sezonie ich liczba jeszcze się zwiększy. Wczoraj w Krakowie podpisano umowę pomiędzy Komendą Główną Policji, Stowarzyszeniem Trenerów i Instruktorów Narciarstwa oraz PZN. Dzięki temu policjanci będą uczestniczyć w 16-dniowych kursach, po ukończeniu których będą mogli uzyskać np. uprawnienia instruktora narciarskiego.

"W ubiegłym sezonie na stokach pojawiło się 210 policjantów, którzy pełnili służbę na nartach. Jestem przekonany, że to poprawia bezpieczeństwo, bo już sama obecność umundurowanych policjantów, którzy reagują na różne sytuacje, podnosi jego poziom" - mówił w Krakowie Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Działoszyński. Dodał, że na stokach potrzeba więcej funkcjonariuszy, bo coraz więcej Polaków uprawia narciarstwo.

"Już przez ostatnie trzy lata, wskutek wcześniej podpisanego porozumienia (w 2011 r. ) przeszkolono 82 policjantów, z czego ponad 50 uzyskało uprawnienia instruktora" - powiedział komendant Działoszyński. Dodał, że podpisana teraz umowa będzie obowiązywać przez cztery lata. Koszty szkolenia poniosą wszystkie strony umowy. Policja będzie pokrywać koszt pobytu (żywienia, zakwaterowania), a Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Narciarstwa i PZN nie będą pobierały opłat za kształcenie funkcjonariuszy.