Informacyjny Serwis Policyjny

Współpraca policyjna z Państwami Partnerstwa Wschodniego

Zamieszczony Data publikacji 16.10.2014
Specjaliści z Finlandii, Francji, Niemiec, Litwy, Szwecji i Polski będą szkolić policjantów Państw Partnerstwa Wschodniego. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie ekspertów realizujących projekt „Współpraca policyjna z Państwami Partnerstwa Wschodniego”.

W ramach projektu wsparcie otrzymają służby porządku publicznego Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Funkcjonariusze tych krajów zostaną przeszkoleni w zakresie skutecznego zwalczania przestępczości transgranicznej. Ponadto otrzymają wiedzę praktyczną, jak walczyć z handlem ludźmi i narkotykami, cyberprzestępczością, korupcją oraz praniem pieniędzy. Będą także doskonalić umiejętności związane z przeciwdziałaniem terroryzmowi, ale także zarządzaniem personelem policyjnym, wykorzystywaniem baz danych i nowoczesnych technik kryminalistycznych.

Szkolenia w ramach projektu potrwają trzy lata. Będą realizowane dwutorowo - poprzez nawiązanie współpracy między krajem Partnerstwa Wschodniego a służbami porządku publicznego Unii Europejskiej oraz wielostronnie - koncentrując się na aspektach walki z przestępczością międzynarodową.

Projekt „Współpraca policyjna z Państwami Partnerstwa Wschodniego” został zainicjowany w marcu 2014 roku. Konsorcjum, którego MSW jest kluczowym partnerem, wygrało przetarg zorganizowany przez Komisję Europejską na jego realizację.

15 i 16 października w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie specjalistów z Unii Europejskiej oraz krajów Partnerstwa Wschodniego realizujących projekt. Stanowi to jednocześnie przejście w praktyczną fazę wdrażania działań w ramach projektu.

Źródło: MSW

 
powrót
drukuj