Data publikacji: 30.10.2014

W dniach 27-31 października w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie odbywa się pierwsze szkolenie specjalistyczne w ramach projektu „The Power of Synergy. Współpraca Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”.

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności taktycznych uczestników, przy wykorzystaniu wielu przygotowanych symulacji. Ćwiczenia zorganizowano tak, by zapewnić działanie w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych. Dzięki temu uczestnicy mogą sprawdzić swoją zdolność działania w sytuacji „kontrolowanego stresu”.

W trakcie szkolenia ćwiczono m.in. rozpoznanie miejsca działań specjalnych, postępowanie w przypadku konieczności użycia broni palnej i różne sposoby pokonywania przeszkód. Dodatkowym elementem szkolenia jest zachowanie komunikacji, zgodnie z ujednoliconą terminologią specjalistyczną, w języku angielskim.

Ponadto szkolenie ma zwiększyć umiejętności uczestników w zakresie planowania, przygotowania, zarządzania i realizacji operacji specjalnych. Co istotne, jest ono prowadzone przez doświadczoną kadrę instruktorską, która posiada wieloletnie doświadczenie nabyte podczas służby w elitarnych jednostkach specjalnych.

Szkolenie jest częścią projektu dofinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014 w ramach programu „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”. Więcej pisaliśmy o nim tutaj.

Źródło: Straż Graniczna