Anioł z Bydgoszczy

Data publikacji: 21.11.2014

Podinsp. Artur Krajewski z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy został wyróżniony „Stalowym Aniołem” za działalność społeczną w regionie.

Policjant jest zastępcą naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jako wolontariusz działa od 2004 roku. Od czterech lat organizuje cykliczne koncerty charytatywne, zbiórki darów i imprezy okolicznościowe w placówkach oświatowych, zakładach pracy i instytucjach publicznych.

Warto przypomnieć, że jego praca na rzecz osób potrzebujących została już wcześniej doceniona. Policjant w roku 2012 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa w dziedzinie „Działalność społeczna i pomoc drugiemu człowiekowi”, a rok później został wyróżniony nagrodą „Wolontariusz roku powiatu nakielskiego” oraz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za działalność społeczną na rzecz drugiego człowieka.

***

„Stalowy Anioł” przyznawany jest przez zarząd województwa osobom wyróżniającym się w pomocy społecznej m.in. za wdrażanie projektów aktywizujących lokalną społeczność oraz wspieranie i upowszechnianie wolontariatu.

Źródło: KWP w Bydgoszczy