Powstaje centrum analityczne ds. zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 25.11.2014

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie podpisano umowę, na mocy której podjęta zostanie współpraca merytoryczna przy powstającym Centrum Analityczno-Wywiadowczym i Doskonalenia Zwalczania Cyberprzestępczości.

Celem współpracy jest doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy Policji i Centralnego Biura Śledczego w zakresie zwalczania cyberprzestępczości oraz wykrywania nadużyć gospodarczych.

Partnerami umowy, oprócz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, są:

 1. Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ, które walczy z kradzieżą sygnału telewizyjnego
 2. Grupa Allegro Sp. z o.o, które jest zainteresowane zwalczaniem oszustw w internecie
 3. VS DATA S.C., jedna z najlepszych firma odzyskujących dane z nośników danych
 4. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
 5. PricewaterhouseCoopers, jedna z największych firm analitycznych
 6. Scott Tiger, tworząca dedykowane systemy informatyczne oparte o zaawansowane bazy i hurtownie danych

Umowa dotyczy - w ramach powstającego Centrum Analityczno-Wywiadowczego i Doskonalenia Zwalczania Cyberprzestępczości - następujących obszarów:

 • szkolenia i doskonalenia zawodowego służb mundurowych;
 • metodyki szkolenia i doskonalenia zawodowego służb mundurowych;
 • badań naukowych i prac rozwojowych nad problematyką szeroko rozumianej cyberprzestępczości;
 • opracowywania, raportów, publikacji i materiałów dydaktycznych związanych z problematyką cyberprzestępczości;
 • organizowania wykładów, odczytów, spotkań okolicznościowych oraz konferencji i seminariów naukowych oraz przedsięwzięć specjalistycznych;
 • wzajemne spotkania roboczych mających na celu określenie obszarów współpracy, możliwych do wykorzystania w procesie naukowo-dydaktycznym;
 • konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów związanych ze zwalczaniem cyberprzestępczości.

- Przestępstwa gospodarcze stają się coraz bardziej istotną, ale i skomplikowaną kwestią. Musimy stale podnosić poziom wiedzy i kompetencji naszych funkcjonariuszy by móc odpowiadać na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata. Z tego powodu powstaje Centrum – jako miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń dla osób, zajmujących się zwalczaniem tego typu przestępstw – podkreśliał w liście do uczestników międzynarodowej konferencji naukowej „Internetowe naruszenia własności intelektualnej” insp. dr Piotr Bogdalski, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Bardzo istotnym aspektem szkoleń i zajęć w centrum będzie przeciwdziałanie cyberprzestępczości. Jak wskazują dane w skali globalnej notuje się wyraźny wzrost tego typu incydentów. Strony porozumienia przygotują program oraz metodykę szkoleń służb mundurowych w zakresie identyfikacji i zwalczania mechanizmów nadużyć gospodarczych, w tym wyłudzeń podatkowych, a także cyberprzestępczości. Wspólnie prowadzone będą również badania naukowe i prace rozwojowe w tym zakresie, a ich wyniki będą publikowane w formie raportów, publikacji i innych materiałów dydaktycznych.

Źródło:wspol.edu.pl