Informacyjny Serwis Policyjny

Nowoczesne technologie w badaniach daktyloskopijnych

Zamieszczony Data publikacji 08.12.2014
W dniach 8-10 grudnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbywa się międzynarodowa konferencja Nnukowa „Nowoczesne technologie w badaniach daktyloskopijnych”, której organizatorami są: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o.

Konferencja skierowana jest głównie do biegłych z zakresu badań daktyloskopijnych, osób związanych z kryminalistycznym badaniem miejsc zdarzeń, a także prawem oraz dziedzinami pokrewnymi. W planie konferencji są liczne wystąpienia przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, laboratoriów kryminalistycznych policyjnych i innych służb. Przedsięwzięcie to znakomita okazja do wymiany poglądów i doświadczeń w obszarze daktyloskopijnych badań wizualizacyjnych i identyfikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Dodatkowo uczestnicy konferencji mogą podzielić się swoją wiedzą w zakresie prowadzonych prac badawczych i funkcjonowania systemu zarządzania jakością. Szeroka dyskusja na temat konieczności przeprowadzenia akredytacji laboratoriów kryminalistycznych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej jest związana z Decyzją Ramową Rady 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących czynności laboratoryjne.

Sesjom plenarnym towarzyszą specjalistyczne warsztaty kryminalistyczne poświęcone w szczególności wykorzystaniu najnowszych metod detekcji i obrazowania śladów linii papilarnych oraz możliwości zaimplementowania ich w polskich badaniach daktyloskopijnych. W trakcie spotkania zostaną również zaprezentowane efekty prac w ramach realizowanych przez CLKP i WSPol w Szczytnie projektów naukowo-badawczych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Przedsięwzięcie to dobra okazja do zapoznania się z ofertą wystawców środków, materiałów i sprzętu kryminalistycznego: 3M, ALCHEM, FOSTER&FREEMAN, PRECOPTIC, STANIMEX, TRANSFARM.

Źródło: clkp.policja.pl

 
powrót
drukuj