Informacyjny Serwis Policyjny

Działa biuro oficera łącznikowego na Białorusi

Zamieszczony Data publikacji 15.12.2014
Od 15 grudnia 2014 r. wznowiono funkcjonowanie biura oficera łącznikowego polskiej Policji na Białorusi. Służbę oficera łącznikowego pełni mł. insp. Marcin Chruściel.

Polskę i Białoruś łączy wspólna granica państwowa będąca jednocześnie odcinkiem granicy zewnętrznej UE. Generuje to możliwości wzajemnego przenikania grup przestępczych.

Współpraca polskiej Policji z białoruską milicją ma charakter wielopłaszczyznowy i jest prowadzona na poziomie jednostek szczebla wojewódzkiego oraz szkół policyjnych. Współpraca bilateralna dotyczy głównie zwalczania przestępczości narkotykowej, pospolitej oraz handlu ludźmi i nielegalnej migracji do krajów UE. 

***

Biuro oficera łącznikowego Policji na Białorusi funkcjonuje od 2005 roku. Od momentu utworzenia do 31 października br. służbę w tym kraju pełnił nadinsp. Jacek Staniecki.

 
powrót
drukuj