Porozumienie między KGP i związkami zawodowymi

Data publikacji: 03.02.2015

Wczoraj zostało zawarte porozumienie między Komendantem Głównym Policji i związkami zawodowymi działającymi w naszej formacji. Dotyczy ono m.in. umów dobrowolnego ubezpieczenia grupowego.

W porozumieniu określono kompetencje stron w zakresie ustalania warunków, zawierania i prowadzenia obsługi umów dobrowolnego ubezpieczenia grupowego policjantów i pracowników Policji oraz członków ich rodzin, a także zasad funkcjonowania i korzystania z funduszy prewencyjnych związanych z tymi umowami.

Porozumienie obejmuje NSZZ Policjantów, NSZZ Pracowników Policji, ZZ Pracowników Policji, ZZPCMSWiA.

Źródło: nszzp.pl