Świąteczna wizyta w Kosowie

Data publikacji: 02.04.2015

Premier Ewa Kopacz, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska i komendant główny policji nadinsp. Krzysztof Gajewski odwiedzili polskich policjantów i żołnierzy w Kosowie.

Wizyta miała szczególny charakter. Jej głównym celem było spotkanie wielkanocne z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w ramach Kontyngentu Policyjnego Misji Unii Europejskiej w Zakresie Praworządności w Kosowie (EULEX).

Goście złożyli policjantom życzenia świąteczne, podkreślając, jak ważna i odpowiedzialna jest ich służba. Policjanci każdego dnia muszą się mierzyć z przejawami konfliktu między ludnością albańską i serbską.

Polska delegacja spotkała się z generałem Francesco Paolo Figliuolo, dowódcą KFOR, oraz Joëllem Vachterem, zastępcą szefa misji EULEX Kosowo. W trakcie wizyty polska delegacja zapoznała się z warunkami i charakterem służby oraz z zadaniami realizowanymi przez policjantów w Kosowie.

W spotkaniu uczestniczyli także komendant wojewódzki policji w Krakowie nadinsp. Mariusz Dąbek, komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Rafał Łysakowski, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Robert Żółkiewski, a także naczelnik Wydziału ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych mł. insp. Ireneusz Sieńko.

***

EULEX jest policyjną misją Unii Europejskiej na terenie Kosowa. W misji uczestniczą funkcjonariusze z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich (USA, Rosji, Kanady, Turcji). Celem służb policyjnych i ekspertów prawnych jest wspieranie i umacnianie władz i administracji Kosowa, rozwój niezależnego i wieloetnicznego systemu sądowniczego, policji i służb celnych, wolnych od nacisków politycznych i działających zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Polscy funkcjonariusze z Jednostki Specjalnej Policji w Kosowie biorą udział w misji na mocy uchwały z dnia 2 grudnia 2008 r. Zakończenie misji zaplanowano na czerwiec 2016 roku.

 

fot. mjr Robert Siemaszko/MON