Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Nowy wzór pouczenia świadka przed pierwszym przesłuchaniem

Zamieszczony Data publikacji 08.04.2015
Od 22 kwietnia br będzie obowiązywał nowy wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym. Określenie tego wzoru było konieczne w związku ze zmianą, którą z dniem 8 kwietnia br. wprowadziła ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

Zgodnie z rozporządzeniem, przed pierwszym przesłuchaniem świadek musi być pouczony o:

 • obowiązku stawienia się na wezwanie organu i złożenia zeznań (nieusprawiedliwione niestawiennictwo może spowodować nałożenie kary pieniężnej);
 • prawie do przesłuchania w miejscu pobytu świadka - np. za pomocą wideokonferencji - jeśli świadek nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby;
 • prawie do przesłuchania w obecności lekarza lub psychologa, jeśli istnieje jakaś wątpliwość co do stanu psychicznego lub umysłowego świadka;
 • prawie do odmowy zeznań w zakresie informacji tajnych lub ściśle tajnych, jeśli świadek nie zostanie zwolniony od obowiązku zachowania tajemnicy przez uprawnionego przełożonego, a w zakresie informacji zastrzeżonych lub poufnych - przez sąd lub prokuratora;
 • prawie do odmowy zeznań, jeśli świadek jest dla oskarżonego osobą najbliższą lub jest w innej sprawie oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem;
 • prawie do odmowy odpowiedzi na pytanie, jeśli mogłaby ona narazić świadka lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność karną;
 • prawie do specjalnych warunków przesłuchania, jeśli świadek nie ukończył 15 lat i zeznaje w sprawie o np. przestępstwo na tle seksualnym lub przeciwko rodzinie;
 • prawie do specjalnych warunków przesłuchania, jeśli świadek jest pokrzywdzonym przez przestępstwo zgwałcenia lub wykorzystania seksualnego;
 • prawie do nieujawniania w aktach sprawy miejsca zamieszkania lub pracy świadka, a także - w szczególnych okolicznościach - nieujawniania jego tożsamości;
 • prawie do ochrony Policji w razie zagrożenia dla życia lub zdrowia świadka lub jego najbliższych;
 • prawie do pomocy prawnej i psychologicznej w Sieci Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Czytaj także: Weszły w życie przepisy o ochronie świadka i pokrzywdzonego.

Pliki do pobrania

 
Tagi: prawo
powrót
drukuj