Będzie nieodpłatna pomoc prawna

Data publikacji: 14.04.2015

Rząd przyjął dziś projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej m.in. dla osób niezamożnych, seniorów, kombatantów i weteranów. Inne z zapisów projektu dotyczą m.in. infolinii udzielającej informacji prawnej.

Na mocy planowanej ustawy w kraju ma zostać utworzonych ponad 1,5 tys. punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna na etapie przedsądowym. O pomoc taką będą mogły zwracać się osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci i weterani oraz poszkodowani na skutek klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Grono uprawnionych do nieodpłatnej pomocy obejmuje także osoby, które ukończyły 75 lat.

Jako regułę przyjęto, że nieodpłatną pomoc będą świadczyć adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umowy zawartej z powiatem. Powiat będzie mógł jednak powierzyć prowadzenie połowy punktów na jego terenie organizacjom pożytku publicznego.

Najważniejsza z modyfikacji wprowadzonych do projektu w ostatnich dniach przewiduje, że w punktach prowadzonych przez te organizacje obok pomocy adwokatów i radców będzie możliwe także uzyskanie porad dotyczących prawa podatkowego, które będą udzielane przez doradców podatkowych. Organizacje te - jak przewiduje uzupełnienie projektu - będą także mogły zatrudniać do udzielania pomocy osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze, jeśli mają one co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

W projekcie zawarto także przepisy dotyczące udzielania bezpłatnej informacji prawnej. Informacja prawna będzie udzielana w prowadzonym przez wojewodę wojewódzkim centrum informacji prawnej za pośrednictwem infolinii telefonicznej.

Źródło: PAP