Informacyjny Serwis Policyjny

Będzie międzyresortowy zespół ds. OCSŁR

Zamieszczony Data publikacji 24.04.2015
Prezes Rady Ministrów przygotował projekt zarządzenia w sprawie powołania międzyresortowego zespołu, który ma koordynować prace związane z budową Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej. W jego skład mają wejść również przedstawiciele Policji.

Jak podano w uzasadnieniu, przygotowany projekt jest realizacją zalecenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2015 r., który wskazał na potrzebę powołania zespołu, który zapewniłby skuteczną koordynację prac przy realizacji Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej. Korzystałyby z niego służby bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

W skład zespołu wejdzie m.in. jeden przedstawiciel Policji w randze dyrektora biura lub jego zastępcy, którego wyznaczy Komendant Główny Policji.

 

Pliki do pobrania

 
Tagi: projekt
powrót
drukuj