Bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2014 r.

Data publikacji: 20.05.2015

Rok 2014 był znaczący dla poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. W tegorocznym rankingu opracowanym przez Komisję Europejską, Polska awansowała o 3 pozycje w stosunku do poprzednich lat.

W raporcie „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r." zaprezentowano informacje o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w roku 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania w roku 2014 Programu realizacyjnego na lata 2014-2015 do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020. Jest to przegląd najważniejszych charakterystyk zdarzeń drogowych, pozwalający na ocenę sytuacji na poziomie kraju oraz dla każdego z województw. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego corocznie przygotowuje sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizowanych działań.

Ponadto w Programie realizacyjnym na lata 2015-2016 Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za priorytetowe zadanie uznała intensyfikację nadzoru Policji w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości.

Zachęcamy do lektury!
 

Źródło: krbrd.gov.pl