Informacyjny Serwis Policyjny

Projekt zmian w ePUAP

Zamieszczony Data publikacji 22.05.2015
Projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji przewiduje zmiany w przebiegu procesów zachodzących w ePUAP dotyczących profilu zaufanego. Zmiany w systemie ePUAP i optymalizacja procesów realizowane są poprzez wydzielenie, pod względem technicznym, profilu zaufanego w ramach ePUAP.

Efektem wydzielenia profilu zaufanego ePUAP jest: zwiększenie wydajności i niezawodności ePUAP, podniesienie bezpieczeństwa działań dokonywanych z użyciem profilu zaufanego ePUAP. W związku z wydzieleniem profilu zaufanego ePUAP dane dotyczące profilu zaufanego ePUAP będą przechowywane w odrębnym koncie (koncie profilu zaufanego ePUAP).

W celu umożliwienia złożenia wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP osobie, która nie może, niezależnie od przyczyny, złożyć wniosku w ePUAP w projekcie rozporządzenia przewidziano przepis upoważniający osobę wnioskującą do wyboru postaci (elektroniczna lub papierowa) i sposobu (w ePUAP lub osobiście w punkcie potwierdzającym) złożenia wniosku.

W rozporządzeniu doprecyzowano, że autoryzacja dokonywana będzie przy użyciu haseł jednorazowych przesyłanych na wskazany przez użytkownika numer telefonu komórkowego. Zaproponowane rozwiązanie zakłada rezygnację z wykorzystywania do autoryzacji poczty elektronicznej. Wysyłanie haseł jednorazowych wyłącznie na numer telefonu komórkowego, a nie na adres poczty elektronicznej, znacznie obniża ryzyko związane z przejęciem dostępu do profilu zaufanego ePUAP w sytuacji nieuprawnionego przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika.

Użytkownik będzie mógł samodzielnie dokonać zmiany adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego w ePUAP potwierdzając to podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo punkcie potwierdzającym profil zaufany ePUAP na zasadach dotyczących potwierdzania profilu zaufanego ePUAP w punkcie potwierdzającym.

 

Źródło: MAiC

 
Tagi: epuap
powrót
drukuj