Walka z cyberprzestępczością

Data publikacji: 02.06.2015

1 czerwca weszła w życie Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. i protokół dodatkowy dotyczący penalizacji czynów o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym popełnionych przy użyciu systemów komputerowych.

Konwencja ma na celu wprowadzenie w systemach prawa karnego poszczególnych państw pewnych uniwersalnych rozwiązań w zapobieganiu i zwalczaniu szeroko pojętej cyberprzestępczości. Takie uniwersalne podejście ułatwi współpracę międzynarodową w tym zakresie, a jest ona często konieczna - pojedynczemu państwu ciężko jest walczyć z tego typu przestępstwami, chociażby ze względu na wykorzystywanie przy ich popełnianiu internetu lub ze względu na ich umiejscowienie w przestrzeni wirtualnej.

Konwencja określa m.in. znamiona przestępstw "komputerowych" i procedury postępowania w związanych z nimi sprawach, które to postanowienia państwa-strony konwencji zobowiązane są wdrożyć w swoich systemach prawa. Protokół dodatkowy uzupełnia te regulacje precyzując, jakie zachowania o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym, popełnione przy użyciu systemów komputerowych, powinny być penalizowane przez państwa - sygnatariuszy.

W przypadku Polski, postanowienia zarówno konwencji jak i protokołu dodatkowego znajdują już swoje odzwierciedlenie w prawie krajowym, dlatego też ratyfikacja nie będzie wiązała się z koniecznością dalszych zmian o charakterze legislacyjnym. Przyniesie natomiast korzyści w postaci rozszerzenia możliwości współpracy międzynarodowej w zwalczaniu cyberprzestępczości i objęcia jurysdykcją karną sprawców takich przestępstw, niezależnie od ich karalności w miejscu popełnienia.

 

Źródło: lex.pl

Pliki do pobrania