Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Najlepsi w służbie kryminalnej

Zamieszczony Data publikacji 25.06.2015
Zakończył się Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015”. Najlepszą drużyną została reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, a trzecie miejsce zajęła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. W uroczystości zakończenia konkursu uczestniczył nadinsp. Mirosław Schossler, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji.

W finale konkursu wyłonieni zostali: najlepszy policjant dochodzeniowo-śledczy, najlepszy policjant operacyjno-rozpoznawczy, najlepszy technik kryminalistyczny, najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą. W każdej z wymienionych kategorii policjanci wyróżnieni zostali indywidualnie, zajmując trzy kolejne miejsca na podium. Przyznano również nagrodę dla najlepszej zawodniczki konkursu, którą zdobyła absolwentka kursu podstawowego Szkoły Policji w Pile.

Na laureatów konkursu czekały cenne nagrody ufundowane przez: minister spraw wewnętrznych Teresę Piotrowską, prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, komendanta głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Stowarzyszenie SYGNAŁ, starostę pilskiego Franciszka Tamasa i prezydenta Piły dr. Piotra Głowskiego.

Obecni na uroczystości zastępcy komendantów wojewódzkich Policji, których drużyny zajęły miejsca na podium, otrzymali listy gratulacyjne. Ponadto dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, za wkład w upowszechnianie wiedzy z dziedziny kryminalistyki, wyróżnił policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji: kom. Michała Białęckiego, nadkom. Roberta Sierzputowskiego, kom. Jolantę Browarską oraz prof. Henrego C. Lee z Uniwersytetu New Haven.

 

      

 


***

Finał Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2015” odbywa się w dniach 23-25 czerwca. Konkurs był już wcześniej organizowany w 2005 i 2006 roku. Jednakże w poprzednich zmaganiach uczestniczyli wyłącznie policjanci pełniący służbę w komórkach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjno-rozpoznawczych. W tegorocznej edycji postanowiono rozszerzyć zarówno skład drużyn, jak i zakres konkurencji.

Finał czerwcowego konkursu poprzedziły eliminacje w komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji. Uczestniczyli w nich policjanci z komend powiatowych, miejskich oraz rejonowych. Do Piły przyjechali najlepsi funkcjonariusze reprezentujący wszystkie garnizony wojewódzkie.

Organizatorami konkursu są Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Policji w Pile.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Spraw Wewnętrznych, Komendant Główny Policji, Prokuratur Generalny oraz Prorektor ds. zasobów ludzkich i kształcenia ustawicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

 

tekst: Anna Fons, Jacek Czechowski
fot. Włodzimierz Chamczyk

 

  • prof. Henry C. Lee z Uniwersytetu New Haven
  • nadinsp. Mirosław Schossler, prof. Henry C. Lee, insp. dr Waldemar Krawczyk
 
powrót
drukuj
Wersje dokumentu