Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Jednolity tekst ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji

Zamieszczony Data publikacji 29.06.2015
W Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj