Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Wysokość podwyżek od 2016 r.

Zamieszczony Data publikacji 26.08.2015
Zarząd Główny NSZZ Policjantów zapytał Komendanta Głównego Policji, jaka jest wysokość środków otrzymanych przez Policję na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszy od 1 stycznia 2016 r. i ile ta podwyżka wyniesie średnio na etat policjanta. Komendant odpowiedział.

Zgodnie z wielkościami wynikającymi z zaakceptowanego projektu planu wydatków Policji na kolejny rok zabezpieczono kwotę 267 035 000 zł, w tym na:

  • wzrost wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (§4010) – średnio na etat 134 zł,
  • wzrost wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej (§4020) – średnio na etat 171 zł,
  • wzrost uposażeń funkcjonariuszy (§4050) – średnio na etat 161 zł.

 
powrót
drukuj